Docker Tutorial 2

Docker nie jest taki trudny do instalacji, więc jeśli już przeczytałeś pierwszą część poradnika, to zapraszam na etap instalacji!

Jeśli jeszcze nie zobaczyłeś poprzedniej części, pierw ją nadrób! Obowiązkowo!

Docker i jego instalacja

Instalacja w przypadku dystrybucji Linux jest banalnie prosta, gdyż instalacja kończy się na kilku komendach. Będę bazował całość poradników na systemach Debian/Ubuntu, jednak analogiczne lub bardzo podobnie będzie na pozostałych systemach, w tych bazujących na Arch, RHEL, czy SUSE. Szczegóły dot. instalacji znajdziecie w dokumentacji TUTAJ.

Ubuntu

W przypadku Ubuntu jest to następujący zestaw komend:

# Na początek aktualizujemy repozytoria
sudo apt-get update
# Następnie instalujemy potrzebne pakietu
sudo apt-get install \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release
# Dodajemy klucze do naszej bazy apt
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
# Dodajemy repozytorium
echo \
 "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
# Na koniec aktualizacja ponowna listy pakietów i instalacja
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Windows i MacOS

Windows i MacOS nie mogą wspierać Dockera w ten sam sposób jak Linux, gdyż kontenery Dockera (containerd) opierają się na mechanizmach cgroup oraz namespaces dostępnych w kernelu GNU/Linux. Podobnie jest z innymi konteneryzacjami, takimi jak OpenVZ, LXC/LXD. Więcej o różnicach w tych technologiach przeczytać możesz na moim blogu.

MacOS

Jako, że MacOS i Windows nie są oparte na tym kernelu, Docker jest uruchamiany w maszynie wirtualnej.

W przypadku systemu operacyjnego o Apple jest o tyle sprawa prosta, że pobieramy instalator i gotowe. Instalator można pobrać TUTAJ.

Windows

Jak to w życiu bywa, Windows nie jest już tak przyjemny. O ile MacOS (bazujący na BSD, który bazuje na Unix) i Linux inspirują i korzystają z dobrodziejstw Unix’a, tak Windows ma swoje podejście do tematu, które na szczęście wycofuje.

Microsoft w ramach Windows 10 stosuje już nieco nowocześniejsze formy i usprawnienia, więc w systemie znajdziemy technologię o nazwie Windows Subsystem Linux.

Podobnie jak w przypadku MacOS musimy pobrać „launchera”. Tego pobierzemy TUTAJ.

Jak połączyć WSL oraz Dockera, świetnie już opisał Przemek w swoim artykule.

Docker — pierwsze uruchomienie

Jeśli cała instalacja się powiedzie, to wystarczy sprawdzić, czy działa nam już nasz system konteneryzacji:

sudo docker run hello-world

Dla przykładu komenda zwróciła mi taki oto wynik:

Wynik komendy docker run hello-world.

By wyjaśnić co się zadziało, będę tłumaczył linijkę po linijce z powyższego zrzutu:

 1. Standardowy prompt, z moim loginem w systemie. Następnie wywołanie komendy (czemu nie korzystam z sudo, wyjaśnię później), której celem było uruchomienie kontenera na bazie obrazu hello-world.
 2. Od drugiej do szóstej linijki mamy informacje o pobieraniu obrazu z rejestru obrazów — o tym wspomnę później.
 3. Na końcu wynik polecenia, czyli to, co kontener miał zrobić.

Podsumowanie

Jak widać, instalacja jest prosta i nie wymaga dużych nakładów pracy.

Dołącz do newslettera, by być na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z blogiem, otrzymywać świetne porady dot. programowania i administracji serwerami, opinie w temacie gier - dołącz do newslettera!

Raz na jakiś czas wyślę Ci informację nt. bloga, a także będę wysyłać ekskluzywne materiały techniczne!

Nie czekaj i dołącz!

Dołączając do newslettera, akceptujesz naszą politykę prywatności!